CESSNA CITATION CJ1

Karakteristike
Broj putnika 5
Brzina krstarenja km/h 720,00
Brzina krstarenja kt 388,80
Minimalna brzina km/h 153,00
Minimalna brzina kt 82,62
Maksimalna visina 12.497,0 m
41.000,0 ft
Domet km 2.410,00
Domet NM 1.301,30
Karakteristike
Dužina 12.98 m
Raspon krila 14.20 m
Visina 4.19 m
Maksimalna težina 4.853,0 Kg
10.700,0 Lbs
Maksimalna težina pri poletanju 4.808,0 Kg
10.600,0 Lbs
Maksimalna težina pri sletanju 4.445,0 Kg
9.800,0 Lbs
Maksimalna nulta težina goriva 3.810,0 Kg
8.400,0 Lbs
Maksimalno goriva 1.461,0 Kg
3.220,0 Lbs

Airports near by